Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.giec.be) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

GIEC B.V. streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Onder de term ‘informatie’ wordt hiernavolgend verstaan: alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, producten, diensten, lay-out, software, muziek, geluid, foto’s …. Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.

Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat GIEC GIEC B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit ervan. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als vervanging van een juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. GIEC B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen GIEC B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

GIEC B.V. garandeert niet dat e-mails die aan GIEC B.V. worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met GIEC B.V. te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. GIEC B.V. heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud ervan. GIEC B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van GIEC B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden zonder dat GIEC B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Contact

U kan ons contacteren via info@giec.nl.

Privacy

Meer info vindt u in onze privacyverklaring.